oH

Adli Para Cezası Nedir? Hangi Suçlar Adli Para Cezasına Çevrilir?

Güncelleme Tarihi Mayıs 18, 2022 by MTE Yaşam

Adli para cezası nedir? Bilindiği üzere bazı suçlar işlendiği takdirde hapis ve benzeri cezalardan hemen sonra  adli para cezası gündeme gelir. Peki, adli para cezası nedir? Bu ceza nereye ve nasıl ödenir? İşte tüm merak edilen yönleri ile “Adli Para Cezası” ve hakkında bilinmesi gerekenler…

Adli Para Cezası Nedir? 1 Günlük Adli Para Cezası Ne Kadar?

İşlenen bir suça karşılık yasa maddesinde eğer öngörülmüşse verilen para cezasına kısaca adli para cezası denir. Adli para cezasına karar verebilme yetkisi ise yalnızca ceza mahkemelerine aittir. Ceza mahkemeleri, işlenen suç niteliğine göre adli para cezası, hapis cezası ya da hem hapis hem de adli para cezasını birlikte verebilirler. Adli para cezası nedir? Adli para cezaları işlenen suça karşılık devlet hazinesine ödenir.

Adli para cezası verme yetkisi yalnızca ceza mahkemelerine aittir. Mahkemeler dışında diğer devlet kurumları tarafından verilen para cezaları ise idari para cezasıdır. Adli para cezası ödenmediğinde hapis cezasına çevrilebilirken, idari para cezalarının hapis cezasına çevrilebilmesi ise mümkün değildir.

Adli Para Cezası Yasal Dayanak | Adli Para Cezası En Fazla Ne Kadar Olur?

Adli Para Cezası Nedir? Hangi Suçlar Adli Para Cezasına Çevrilir?

Adli para cezası nedir konusu niteliği ve kapsamı çerçevesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 52. Maddesiyle düzenlenmiştir. Madde metninde;

“Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir” tanımlaması yapılmıştır.

Adli Para Cezası Nasıl Verilir? Adli Para Cezası Sabıkaya İşlenir mi?

Ceza mahkemeleri tarafından adli para cezası dört farklı yol ile verilir.  Adli para cezası nedir kapsamında verilen  4 farklı ceza ise şu şekildedir;

  • Doğrudan Adli Para Cezasına Hükmedilmesi;

Ceza yasaları kapsamında bir suça karşılık yaptırım sadece adli para cezası olarak belirlenmişse hakim, doğrudan adli para cezasına hükmeder.

  • Seçenek Yaptırım Olarak Adli Para Cezasına Hükmedilmesi;

Bir suç karşılığında hapis cezası ya da adli para cezası seçenek yaptırım olarak belirtilmişse, hakim vicdani kanaatine göre ve gerekçelerini açıklayarak, hapis cezası ve adli para cezasından birini seçerek hükmedebilir.

  • Hapis Cezası ile Birlikte Adli Para Cezasına Hükmedilmesi;

Bazı suçlar yönünden ise yaptırım belirlenirken hem hapis cezası hem de adli para cezası birlikte öngörülmüştür. Bu durumda, hem hapis cezası hem de adli para cezası birlikte verilir.

  • Hapis Cezasından Çevrilerek Adli Para Cezasına Hükmedilmesi;

Kasıtlı olarak işlenen suçlar yönünden bir yıl ve daha altındaki hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlar yönünden ise böyle bir süre kısıtlaması olmaksızın hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir.

Ayrıca adli para cezası nedir konusunda merak edilen bir bilgiyi daha paylaşalım. Adli para cezası kişinin sabıka kaydına işlenmektedir.

Adli Para Cezası Taksitlendirilmesi

Adli para cezası taksitlendirme yönünden Türk Ceza Kanunu 52/4 maddesi uyarınca hakime takdir yetkisi tanınmıştır.

Madde düzenlemesine göre Adli para cezası nedir hakkında şu bilgilere yer verilmiştir;

“Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir”

Hükümlerine yer verilmiştir. Yani hakim, kişinin ekonomik ve şahsi durumuna göre, adli para cezasının ödenmesi için bir yılı geçmemek üzere mehil verebilir. Yine iki yılı geçmemek koşulu ile verilen adli para cezasını taksitlendirebilir.

Adli Para Cezaları Nereye Ödenir? E-Devlet Adli Para Cezası Sorgulama

Peki, adli para cezası nedir ve alındığında nereye ödeme yapılır? Ceza mahkemeleri verdikleri adli para cezalarının infazı için kesinleşen hükümleri İnfaz Savcılığına gönderirler, İnfaz savcılığı da ödeme emri düzenleyerek bunu hükümlüye gönderir.  Adli para cezası ödeme emrini tebliğ alan hükümlünün ise, Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosuna başvurarak buradan alacağı yazı ile ödemeyi Vergi Dairesine yapması gerekir. Ayrıca adli para cezası internetten ödeme mümkün değildir.

Ödeme emri tebliğine karşın adli para cezası ödenmezse Cumhuriyet Savcısının kararı ile para cezasının ödenmeyen kısmı hapis cezasına çevrilir. Ancak hapse çevrildikten sonra dahi adli para cezası ödenirse, hükümlü derhal tahliye edilir.

Türk Ceza Kanunu kapsamında bir diğer para cezası olan İdari Para Cezası Nedir bilgi almak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir