Güncel

İşçi Alacaklarında Ücret Garanti Fonu’ndan Yapılacak Ödemeler İçin Yeni Şart 2021

Güncelleme Tarihi Ekim 12, 2021 by MTE Yaşam

Konkordato ilan edilen işyerlerinde işverenlerin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçi alacakları için Ücret Garanti Fonu’ndan yapılacak ödemelere dair yönetmelikte düzenlemeler yapıldı. İşte yeni düzenlemeye ilişkin detaylar!

Türkiye İş Kurumu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; ödeme zorluğu yaşayan işverenleri iş yerlerinde çalışan işçileri için Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanabilmesi için yeni şart getirildi. Yeni şartta ön görülen ise “son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması” şeklinde olan şart, “son bir yıl içinde aynı işyerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması” şeklinde değiştirilmiştir. Yeni yönetmeliğe dair gelişmeler haberimizde!

İşçi Ödemelerinde Yeni Şart

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerin, Ücret Garanti Fonu’nda faydalanabilmesi amacı ile son 1 yıl içinde aynı iş yerinde çalışmış olması şartı son 1 yıl içinde aynı iş yerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması şeklinde değiştirilmiştir.

Fakat, ödeme zorluğunun belirlendiği davalar ile ücret alacağının tespit edildiği davalarda, davanın açıldığı tarih ile karar tarihi arasında geçen süreler son 1 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacak olup, hesaplanmayacaktır.

İbraz Edildiği Taktirde İşçi Alacak Belgesi Yerine Geçecek

Yapılan yeni düzenlemeye göre, aynı işverenle olan iş ilişkilerinde aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağına dayanılarak Ücret Garanti Fonu’ndan bir kez faydalanabilecektir. Türkiye İş Kurumu tarafından formatı belirlenen İşçi Alacak Belgesi’nde, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin ve net ücretin bildirilmesi esas olacaktır.

Ücret alacağının tespitinde işverene ulaşılamaması durumunda, ücret alacağını dönem ve miktar itibari ile belirten kesinleşmiş mahkeme kararı ya da icra müdürlüğünce düzenlenmiş ödeme emri, başvuru sahipleri tarafından Türkiye İş Kurumu’na ibraz edildiği takdirde İşçi Alacak Belgesi yerine geçecektir.

Fazla Ödemeler ise Faizi ile Alınacak

Ödeme güçlüğüne esas karar ya da belgenin kesinleşmiş mahkeme kararı ile feshi veya iptali durumunda yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden alınacaktır. İşçi ya da işverenin kasıt ve kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla veya yersiz ödemeler ise yasal faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.

Konkordato talebinin iflas kararı ile sonuçlandığı durumlarda ise iflas kararının verildiği tarih, ödeme güçlüğü tarihi olarak esas alınacak ve aynı kişiye konkordato kesin mühlet kararı ile iflas kararına istinaden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapılacaktır. Konkordato projesinin mahkemece tasdik edilmesi halinde Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme yapılmayacaktır.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, bugün itibari ile Türkiye İş Kurumu’nun il ve ilçelerde kurulu birimlerine yapılan başvurularda, işveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda mahkemece verilen geçici mühlet kararı da ödemelerde esas alınacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir