Güncel

İzinsiz Kuyu Açma Cezası (Sondaj Açma) Eylül 2021

Güncelleme Tarihi Ekim 12, 2021 by MTE Yaşam

Kaçak sondaj, İzinsiz kuyu açma cezası 167 sayılı kanun idari para cezası 2021 yılında yeniden düzenlenmiştir. Kaçak kuyu suyu kullanmanın cezası almamak için Sondaj kuyusu açma izni alınmalıdır.

Küresel ısınma ve kuraklık riski ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde havalarında ısınmasıyla kaçak sondajların sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle tarımsal sulamada yeraltı kaynaklarının dikkatli kullanılması gerekliliğini göz önüne alan DSİ kaçak su kuyusu açanlar hakkında 2021 yılında da denetimlere devam ediyor. İzinsiz kuyu açmanın cezasını merak eden tarla sahipleri kuyu suyu kullanım ve araması için sondaj çalışmaları yaptıracaksa mutlaka Jeoloji mühendisi bulmaları ve vatandaşın mağdur olmamaları için kuyu açmak için mutlaka ruhsat almaları gerekiyor. Kuyu suyu kullanımı ve temini için ve her türlü arama, tadil ve ıslah çalışmaları için kuyu açtırmak isteyenler ruhsatsız kuyu açmaları durumunda mağdur olmalarının yanında idari para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Tüm bu konular da daha dikkatli olunması ve kimsenin mağduriyet yaşamaması için önemli konular arsında yer alan kaçak sondaj ile kuyu açanlara izinsiz kuyu açmanın cezası nedir merak edilmeye devam ediyor. Kaçak sondaj ihbar hattı ve DSİ kaçak kuyu ihbar hatları üzerinden ihbar edilenlere idari para cezaları uygulanır. Bu kapsamda kuyu açmak için yapılması gerekenler, yeraltı suyu kullanma ruhsatı almak için gerekli şartlar, kaçak kuyu suyu kullanımı cezası var mı, izinsiz kuyu ve kaçak sondaj cezası, kaçak sondaj ihbar hattı, sondaj kuyusu açma izni, işletmelerin kuyu suyu almaları için gerekli belgeler nelerdir ve 167 sayılı kanun idari para cezasını araştırdık.

İzinsiz Kuyu Açma Cezası 2021

Ruhsat almadan ve şartlara riayet etmeden izinsiz kuyu açanlar 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun idari para cezası cezası olan 500 Türk Lirasından 2.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

167 Sayılı Kanun İdari Para Cezası 2021

Kuyu açmak için gerekli evraklarını tamamlayıp ilgili yerlerde bildirim yapmayan kişiler için 167 sayılı kanun idari para cezası uygulanmaktadır. Yeraltı sularının kullanımı ile ilgili olarak 167 sayılı yeraltı suları kanununa çıkarılmış olup bu kanuna aykırı olarak izinsiz açılan 10 metre ve üzerindeki su kuyularını açanlar ve işletenler hakkında idari para cezası uygulanır.

2021 yılında 167 sayılı Yeraltı suları Kanuna göre İzinsiz kuyu açanlara uygulanacak olan idari para cezası aşağıda tabloda yer almaktadır;

Kanun MaddesiCeza Maddesiİhlal Edilen Madde Konusuİdari Para Cezası818 / aDSİ’den İzin alınmadan Kuyu açılması / Su sondaj yapılması/ kasten yanlış bilgi verilmesi3.469 TL / 17.399 TL8/ Son fıkra18 / bBu kazıların yapılması ve kuyuların açılması su teminin amacını gütmemesi halinde bunlar hakkında belge aranmamakla beraber DSİ müdürlüğü talebi üzerine bilgi verilmesi mecburidir. ( Hükmüne aykırılık)1730 TL/ 6.952TL167 Sayılı Yeraltı Suları Kanuna Göre 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezası

8/b, 10 ve 11. maddede yer alan hükümlere de aykırı hareket edenlere arama, kullanma, tadil ve ıslah çalışmaları sırasında istenen şartları sağlamayanlar, başvuru formlarındaki belgeleri vermeyenlere 1.730 TL/ 6.952TL’ ye ceza uygulanır.

10 maddenin 18/b bendine göre Arama belgesi olup kendi arazinde yeraltı suyu olanlar bu suyu kullanabilir. Ancak bir ay için DSİ başvuru yaparak kullanma belgesi alır. Kuyu tünel ve vb. ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilmez Hükmüne aykırılık. 11. maddenin 18/b ceza maddesine göre kullanma belgesi alarak arazisinde kuyuların verimini artırmak ve arama kullanma tadil ıslah faaliyetleri sırasında şartlara uymayanlar kendiliğinden müdahalede bulunamaz kuyuların kullanma şeklini değiştiremez . Ancak DSİ’den ıslah ve tadil belgesi alarak bu müdahale girişebilir. Hükümlerine aykırı davranan vatandaşlara 1.730 TL/ 6.952 TL’ ye kadar para cezası kesilir.

Kuyu Açmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yasal olarak su kuyusu açmak için izin alınması gerekmektedir. İzinsiz açılan su kuyular yasa dışı olduğu için cezaları bulunmaktadır. Yasalara uygun olarak açacağınız su kuyuları için yapmanız gerekenler ise aşağıda sıraladığımız gibidir.

Noter onaylı imza beyannamesi,T.C kimlik belgesi,1/5000 ölçekli koordinatlı çap kadastrodan,Tapu fotokopisi

Su kotası dekar başına 200 ton olarak, 1 dekar=100M2 dir. Tarlanın tapu bilgilerine göre kaç M2 olduğu tespit edilerek kullanılacak olan su miktarı hesaplanmaktadır. Sulama ve yağmurlama yöntemi ile sulamayı önemek amaca ile bulunan su kanalları su kotası getirilmiştir. Kuyu sahiplerinin damlama sulama yöntemine geçmesi amaçlanmaktadır.

Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İzinsiz kuyu açma yeraltı suyu arama ruhsatı ile kuyu açan kişiler faaliyetlerinden itibaren 1 ay içerisinde kuyu suyu ruhsatını alması gerekmektedir. Yeraltı suyunu kullanmak için izin alırken bazı gerekli olan her yol izlenmelidir. Arama yapabilmek için ruhsatının alınmasından sonraki bir ay içinde bir kullanıcı lisansı için başvuru kaydı oluşturulmazsa yapılan iş yasa dışı olacaktır.

Yeraltı suyu kullanma ruhsatı almak için gereken şartları;

DSİ başvurusu,Başvuru yapacak olan kişinin kimlik belgesi,Kuyunun açıldığı arsanın tapu fotokopisi,Arama izni alarak açılan su kuyusundaki suyu kullanmak için başvuru yapılması gerekmektedir.Atık testi sonuçlarının sabit bir oranda belgelenmesi,Kuyuya ait laboratuvar çalışmalarının sonuçlarına ait belgeler,Kuyu hakkında çeşitli değerler ve gerekli bilgiler içeren kuyu kaydır.( Koordinatlar, sıvı kaybı, derinlik, su seviyesi, sondaj ile açılan suyun filtre tüpleri.)

Yeraltı suyu kullanımı için izin alabilmek için açık bir kuyu olması gerekmektedir. Yasal olmayan kuyu açma cezası açık bir kuyudan sulama yada servis suyu için bir devletdestekli.com şişe su kıyı sahibi tarafından yetkilendirilmiş su kimyası laboratuvarına teslim edilerek ve analiz ücretinin alındığı bankaya bildirilmelidir. Laboratuvar tarafından su ile ilgili sonuçlar birkaç gün içerisinde çıkmaktadır. Sonuçlarınız çıktığından belgeleriniz alabilirsiniz.

Köye Ev Yapmak İçin Kredi ve Devlet Desteği ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaçak Kuyu Suyu Kullanmanın Cezası

İzinsiz kuyu ve kaçak sondaj cezası Su kuyusu açmak, işletmek ve çeşitli maksatlar ile sondaj yapan ve ruhsatı bulunmayan işletme ve kişilere 167 sayılı yeraltı suları kanunu kapsamında idari para cezası bulunmaktadır. belge almadan sondaj kuyu açan kişilere 1.000 TL ile 5.000 TL arasında para cezası verilmektedir. Para cezası ile birlikte kuyunun açılıp işlenmesinden dolayı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir mahzur görülürse eğer sahibine gerekli belge verilmektedir. Belge verilmediği zaman ise kuyu kapatılır ve masraflar kuyuya açtıran kişi ve kişiler tarafından alınmaktadır.

Kaçak Kuyu Suyu Kullanımı Cezası Var mı?

Kaçak su kullanımının cezası, ruhsat almadan su sondajı yapan kişiler hakkında idari para cezası verilmektedir. Sondaja kapalı alanlar içerisinde su sondajı yapmak isteyenler 10 metre derinliğinde üzerindeki kuyular için sondaj yapılacaksa mutlaka DSİ’den ruhsat almalıdır. 10 metre derinliğinden az ve küçük su kuyuları sığ ve keson kuyu olarak adlandırılmaktadır. Bu kuyuları açmak ve işletmek içinde yetkili kurumdan keson kuyu ruhsatı alınması gerekmektedir. Kaçak su kullanımlarının tespit edilmesi ile birlikte yüzlerce kaçak kuyu kapatılmaktadır.

Kaçak Sondaj İhbar Hattı (İzinsiz Kuyu Açmak)

Bu tarz kullanımlardan rahatsız olan vatandaşların ihbarları üzerinde Devlet su işleri Müdürlüklerine yaparak ruhsat alınması ile ilgili düzenlemelerin daha da genişletilmesi yönünde şikayette bulunmuşlardır. Tüm bu ihbar ve şikayetler gerekli kurumlar tarafından değerlendirilip ihbar hatları oluşturulmuştur. Kaçak veya usulsüz su kullanımlarını ALO 185, www.tiski.gov.tr üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Ayrıca, 0530 676 67 67 Whatsapp ihbar hattı üzerinden ASAT Genel Müdürlüğüne şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

DSİ kaçak kuyu ihbar için e-devlet üzerinden şikayetlerini yazabilirsiniz.

Kaçak Sondaj Nereye İhbar Edilir?

Devlet Su işlerinden izin alınmadan ve arama, kullanma, ıslah ve tadil belgesi ruhsatı olmadan izinsiz kaçak su kuyusu açanlar hakkında ihbarlar vatandaşlar tarafından DSİ müdürlüklerine yapılabilir. DSİ kaçak su kuyusu ihbarlarını yapabileceğiniz DSİ iletişim bilgileri ise;

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA 06420 Santral Telefon: 0 312 454 54 54 İletişim.

Sondaj Kuyusu Açma İzni

Herkes tarafından bilindiği gibi 10 metreden daha fazla olmak şartı ile kuyu açtırmak için Devlet Su İşlerinden yeraltı suları hakkında izin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda kuyu açtırmak isteyen kişiler önceden Devlet Su İşleri’nden kuyu açmak için belge alması zorunludur.

Sondaj Maliyeti Ne Kadar?

DSİ tarafından belirlenen fiyatlara bağlı kalarak güncel 2021 sondaj fiyatları metresi 150 TL ile 350 TL arasında değişmektedir. Zemin durumu ve ortamdaki diğer değişkenlere bağlı olarak değişen fiyatlar, tecrübesi olan profesyonel mühendisler ile tamamlanmaktadır

İşletmelerin Kuyu Suyu Almaları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşletmelerin kuyu sularını yasal olarak kullanabilmeleri için bir takım evrak ve belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Bu belgeler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Başvuru sahibine ait kimlik belgesi,Başvuru sahibinin noter tasdikli imzası için başvurusu,Su gereksinim belgeleri,1/500 ölçeğinde çap, envanter tarafından onaylanan anlaşmaya varılır,Kuyu açılacak olan araziye ait tapu,Ticari sicil belgeleri,Ticari sicil gazetesi,Şirket üzerinde yetkisi olan kişilerin imzaları ve abonelik broşürleri gerekmektedir.

Su Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Su kuyusu değil de sondaj kuyusu olarak açılan yerlere ve örme işlemi yapılmamış kuyulara izin belgesi verilemez. Su kaynağı olarak keson kuyular gösterilmiş ise keson kuyuların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir.

Keson kuyular sızıntı şeklindeki yüzey sularının depolandığı, dere yataklarında ve alüvyon sahalarda açılan açık kuyular olup dunların çapı 2.00 metre ve daha yukarı derinliği 10.00ye kadar ve içerisinde minumum 1.00 metre civarında suyla dolu olmalıdır.Kendini tutamayan zeminlerde açıldığında çember beton, betonarme, taş tuğla yada briketle örülmüş olmalı,Kendini tutabilen çatlaklı kaya zeminlerde gerek görülmemektedir.Galeri, kaptaj ve tünel aracılığı ile alınacak su kaynakları, sulama kanalları, biriktirme havuzlar, göletler be diğer su kaynaklarından alınacak su için belge istendiğinde bu tarz yapılarak ait tesisler yapı tekniğine uygun şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.Belgenin verilmesi için ilgili su kaynağı, sulanması düşünülen alan için yeterli oranda olmalıdır.Keson kuyular belgenin alınacağı tapulu alan içerisinde olmalı,Belge istenilen su kaynakları için etüt aşamasında tesisler yapılmış ve gerektiğinde su etüdü için pompa kurulu ve çalışır durumda olmalıdır.Dere içine açılan ve parsel dışında kalan kuyuların olması durumunda mahallinde bu kuyunun kendisine ait olduğunu araştırması ve tespiti yapılacaktır.Köy, Belediye ve kooperatif halkının tamının yada bir kısmının yararlandığı tesislerden elektro motopomp ile su alınması durumunda suyun alınmasına izin verildiğini gösteren belgenin verilmesi mecburidir.Kooperatif ise Genel Kurur Kararı, Belediye ise Belediye Encümen kararı, Köy Muhtarlığı ise köy karar defterine alınmış karar sureti şartlarına uygun olması gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir