İlaçlar

KARBAMAZEPİN Uzatılmış Salımlı TABLETLER – ORAL (Tegretol XR) yan etkileri, tıbbi kullanımları ve ilaç etkileşimleri.

Güncelleme Tarihi Ekim 12, 2021 by MTE Yaşam

ana sayfa/karbamazepin uzatılmış salimli tabletler-oral ürün

GENERİK ADI: KARBAMAZEPİN UZATILMIŞ SALIM TABLETLERİ – ORAL (kar-bam-AZZ-eh-peen)

MARKA İSİM(LER): Tegretol XR

Uyarı | İlaç Kullanımları | Diğer Kullanımlar | Nasıl Kullanılır | Yan Etkiler | Önlemler | İlaç Etkileşimleri | doz aşımı | Notlar | Kaçırılan Doz | Depolama | Tıbbi Uyarı

UYARI: Bu ilaç nadiren kemik iliği işlevinde (aplastik anemi, agranülositoz) ciddi bir azalmaya neden olmuştur. Doktorunuz bu yan etki olasılığını en aza indirmek için kan sayımlarınızı izleyecektir. Tüm tıbbi ve laboratuvar randevularını saklayın. Bu nadir fakat çok ciddi yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza söyleyiniz: enfeksiyon belirtileri (örn. ateş, sürekli boğaz ağrısı), olağandışı halsizlik veya yorgunluk veya kolay kanama/morarma.

KULLANIM ALANLARI: Karbamazepin nöbetleri önlemek ve kontrol etmek için kullanılır (antikonvülsan veya antiepileptik ilaç olarak da adlandırılır). Aynı zamanda bir tür sinir ağrısını (trigeminal nevralji) hafifletmek için de kullanılır. Bu ilaç beyindeki aşırı sinir sinyallerini azaltarak ve sinir aktivitesinin normal dengesini geri yükleyerek çalışır.

DİĞER KULLANIMLAR: Bu ilaç aynı zamanda belirli zihinsel/duygu durumlarını tedavi etmek için de kullanılabilir (örn. , bipolar bozukluk, şizofreni) ve diğer sinir ağrısı türleri.

NASIL KULLANILIR: Bu ilacı ağızdan, genellikle günde iki kez yemeklerle birlikte veya doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Tabletleri bütün olarak yutunuz. Ezmeyin, çiğnemeyin veya kırmayın; bu, ilacın uzun etkisini bozabilir ve yan etkileri artırabilir. Tabletleri cips ve çatlaklar açısından inceleyin. Hasarlı tabletleri almayın. Dozaj, tıbbi durumunuza ve tedaviye verdiğiniz cevaba bağlıdır. Doktorunuz dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin. Trigeminal sinir ağrısının tedavisi için günde 1.200 miligramdan fazla almayın. Doktorunuz aksini söylemediği sürece, bu ilaçla tedavi edilirken greyfurt yemekten veya greyfurt suyu içmekten kaçının. Greyfurt suyu, kan dolaşımınızdaki bazı ilaçların miktarını artırabilir. Daha fazla ayrıntı için doktorunuza veya eczacınıza danışın. En fazla faydayı sağlamak için bu ilacı düzenli aralıklarla eşit aralıklarla alın. Vücudunuzdaki ilaç miktarını sabit bir seviyede tutmak için her gün aynı saatlerde kullanmayı unutmayın. Bu ilacı reçete edilenden daha fazla almayınız veya doktorunuza danışmadan almayınız. İlaç aniden kesildiğinde bazı durumlar (örneğin nöbetler) daha da kötüleşebilir. Dozunuzun kademeli olarak azaltılması gerekebilir. Durumunuz düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu bilgilendiriniz.

YAN ETKİLER: Ayrıca Uyarı bölümüne bakınız. Vücudunuz bu ilaca uyum sağladığında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, uyuşukluk veya dengesizlik oluşabilir. Bu etkilerden herhangi biri devam ederse veya kötüleşirse, derhal doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz. Dışkınızda boş bir tablet kabuğu görünebilir, ancak bu zararsızdır. Size faydası yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuzun bu ilacı reçete ettiğini unutmayın. Bu ilacı kullanan birçok kişinin ciddi yan etkileri yoktur. Göğüs ağrısı, ayak bileklerinde/ayaklarda şişme, nefes almada zorluk, yorgunluk, hızlı/yavaş/düzensiz kalp atışı, sürekli veya şiddetli baş ağrısı, bayılma, idrara çıkmada zorluk, vücuttaki değişikliklerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza bildirin. idrar miktarı, cinsel yetenekte azalma, olağandışı göz hareketleri (nistagmus), görme değişiklikleri, işitme sorunları, zihinsel/ruh hali değişiklikleri, kollarda veya bacaklarda ağrı/kızarıklık/şişme, ellerde/ayaklarda uyuşma/karıncalanma, güneşe duyarlılık, eklem ağrı, saç dökülmesi. Bu nadir fakat çok ciddi yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza söyleyiniz: sürekli mide bulantısı veya kusma, şiddetli mide/karın ağrısı, gözler ve ciltte sararma, koyu renkli idrar, şişmiş bezler, kalıcı ağız yaraları. Bu ilaca karşı çok ciddi bir alerjik reaksiyon olası değildir, ancak meydana gelirse derhal tıbbi yardım alın. Ciddi alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerebilir: döküntü, kaşıntı, şişme, şiddetli baş dönmesi, nefes almada zorluk. Yukarıda listelenmeyen başka etkiler fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ÖNLEMLER: Karbamazepin almadan önce, alerjiniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz; veya diğer nöbet önleyici ilaçlara (örneğin fenobarbital, fenitoin) veya trisiklik antidepresanlara (örneğin amitriptilin, desipramin); veya başka alerjiniz varsa. Bazı tıbbi durumlarınız varsa bu ilaç kullanılmamalıdır. Bu ilacı kullanmadan önce, aşağıdaki durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışın: kemik iliği işlevinde azalma (kemik iliği depresyonu), belirli bir kan bozukluğu (akut aralıklı porfiri). Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza tıbbi geçmişinizi, özellikle de yüksek tansiyon, kan pıhtıları, kan damarı hastalığı, kalp hastalığı (örneğin, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kalp ritmi veya iletim bozuklukları), böbrek hastalığı hakkında bilgi verin. , karaciğer hastalığı, glokom, zihinsel/duygudurum bozuklukları, belirli tipte nöbetler (atipik absans nöbetleri), diğer ilaçlara bağlı olarak kemik iliği işlevinde azalma öyküsü. Bu ilaç başınızı döndürebilir veya uykulu yapabilir; araba veya makine kullanmak gibi uyanıklık gerektiren faaliyetlerde dikkatli olun. Alkollü içecekleri sınırlayın. Bu ilaç sizi güneşe karşı daha duyarlı hale getirebilir. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan, bronzlaşma kabinlerinden veya güneş lambalarından kaçının. Dışarıya çıkarken güneş kremi kullanın ve koruyucu kıyafetler giyin. Bu ilacın, doğumda bebekte olası doğum kusurları ve komplikasyon riski nedeniyle hamilelik sırasında kullanılması önerilmez. Riskleri ve faydaları doktorunuzla tartışın. Bu ilacı kullanırken hamile kalırsanız derhal doktorunuza başvurunuz. Hamileyseniz, omurilik kusurları için testler de dahil olmak üzere doğum öncesi bakım önerilir. Bu ilaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebek üzerinde istenmeyen etkileri olabilir. Bu nedenle, bu ilacı kullanırken emzirmek önerilmez. Emzirmeden önce doktorunuza danışınız.

SORU Nöbet geçirdiyseniz epilepsisiniz demektir. Bkz. Cevap

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Nasıl Kullanılır bölümüne de bakınız. Sağlık uzmanlarınız (örneğin, doktor veya eczacı) olası ilaç etkileşimlerinin zaten farkında olabilir ve bunun için sizi izliyor olabilir. İlk önce kontrol etmeden herhangi bir ilacı başlatmayın, durdurmayın veya dozunu değiştirmeyin. Bu ilaçla tedaviden 2 hafta önce veya sonra MAO inhibitörleri (örn., furazolidon, izokarboksazid, linezolid, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, selegilin, tranilsipromin) almaktan kaçının. Bazı durumlarda ciddi, muhtemelen ölümcül bir ilaç etkileşimi meydana gelebilir. Bu ilaç aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır, çünkü çok ciddi etkileşimler meydana gelebilir: delavirdin, nefazodon, telitromisin, vorikonazol. Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza kullanabileceğiniz tüm reçeteli ve reçetesiz/bitkisel ürünleri, özellikle aşağıdakileri söyleyin: diğer nöbet önleyici ilaçlar (örneğin, felbamat, valproik asit), lityum, SSRI antidepresanlar (örneğin, fluoksetin), tramadol Karbamazepini vücudunuzdan uzaklaştıran karaciğer enzimlerini etkileyen ilaçlar (örneğin itrakonazol dahil azol antifungalleri, eritromisin dahil makrolid antibiyotikler, simetidin, rifamisin dahil rifabutin, sarı kantaron, propoksifen, danazol, verapamil dahil kalsiyum kanal blokerleri). Karbamazepin, bazı karaciğer enzimlerinin diğer ilaçların vücudunuzdan atılmasını hızlandırmasına ve muhtemelen bunların etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Etkilenen bu ilaçlar şunları içerir: kaspofungin, siklosporin, doksisiklin, HIV proteaz inhibitörleri (örn., amprenavir, sakinavir), levotiroksin, psikiyatrik ilaçlar (örn., klozapin, haloperidol, risperidon), teofilin, varfarin. Bu ilaç, kombinasyon tipi doğum kontrol hapları, yamalar, enjeksiyonlar ve implantlar dahil olmak üzere hormon içeren doğum kontrol ürünlerinin etkinliğini azaltabilir. Bu hamilelikle sonuçlanabilir. Bu ilacı kullanırken ek bir güvenilir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekebilir. Detaylar için doktorunuza ya da eczacınıza danışın. Aşağıdakiler gibi uyuşukluğa neden olan ilaçlar da alıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyin: belirli antihistaminikler (örn., difenhidramin), anti-anksiyete ilaçları (örn., diazepam), uyku ilaçları (örn. sakinleştiriciler), kas gevşeticiler, narkotik ağrı kesiciler ( örneğin kodein), psikiyatrik ilaçlar (örneğin klorpromazin gibi fenotiyazinler, amitriptilin gibi trisiklik antidepresanlar), sakinleştiriciler. Tüm ilaçlarınızın (örneğin öksürük ve soğuk algınlığı ürünleri) üzerindeki etiketleri kontrol edin, çünkü bunlar uyuşukluğa neden olan maddeler içerebilir. Bu ürünlerin güvenli kullanımı hakkında eczacınıza danışınız. Bu ürün belirli laboratuvar testlerinin (örneğin tiroid fonksiyonu, bazı gebelik testleri) sonuçlarını etkileyebilir. Laboratuar personelinin ve doktorlarınızın bu ilacı kullandığınızı bildiğinden emin olun.

AŞIRI DOZ: Aşırı dozdan şüpheleniliyorsa, derhal yerel zehir kontrol merkezinize veya acil servise başvurun. ABD sakinleri, 1-800-222-1222 numaralı telefondan ABD ulusal zehir yardım hattını arayabilirler. Kanada sakinleri doğrudan yerel zehir kontrol merkezlerini aramalıdır. Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir: yavaş nefes alma, bilinç kaybı, kas seğirmesi, kontrolsüz hareketler, çok hızlı kalp atışı.

NOTLAR: Bu ilacı başkalarıyla paylaşmayın. İlerlemenizi izlemek veya yan etkileri kontrol etmek için laboratuvar ve/veya tıbbi testler (örn. tam kan sayımı, kan kimyası, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, göz muayeneleri, karbamazepin kan seviyeleri) periyodik olarak yapılmalıdır. Tüm laboratuvar ve tıbbi randevuları saklayın. Daha fazla ayrıntı için doktorunuza danışın. Bu ilacı kullandığınızı gösteren bir kimlik taşıyın veya üzerinizde taşıyın.

AÇILMAYAN DOZ: Bir dozu atlarsanız, hatırladığınız anda hemen kullanın. Bir sonraki dozun zamanına yakınsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Yakalamak için dozu ikiye katlamayın. Günde birden fazla dozu kaçırırsanız doktorunuzu arayın.

SAKLAMA: ABD ürününü 30 derece C'nin altındaki oda sıcaklığında ışık ve nemden uzakta saklayın. Banyoda saklamayın. Kanada ürününü 77 derece F (25 derece C) altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden uzakta saklayın. Banyoda saklamayın. Tüm ilaçları çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

TIBBİ UYARI: Durumunuz tıbbi bir acil durumda komplikasyonlara neden olabilir. Kayıt bilgileri için 1-800-854-1166 (ABD) veya 1-800-668-1507 (Kanada) numaralı telefondan MedicAlert'i arayın.

GÖRÜNTÜLER Vasküler (Çoklu Enfarktüs) Demans MRI beyin taramaları, PET taramaları ve beyin bozukluklarını teşhis ve tedavi etmek için kullanılan diğer görüntüleme tekniklerinin örneklerini görmek için tıbbi görüntü koleksiyonumuza göz atın.

Sorunları Gıda ve İlaç İdaresine Bildirin

Reçeteli ilaçların olumsuz yan etkilerini FDA'ya bildirmeniz teşvik edilir. FDA MedWatch web sitesini ziyaret edin veya 1-800-FDA-1088 numaralı telefonu arayın.

İzinle dahil edilen ve telif hakkı First Databank, Inc. tarafından sağlanan verilerden seçilmiştir. Telif hakkıyla korunan bu materyal, lisanslı bir veri sağlayıcısıdır ve geçerli kullanım koşullarının izin verdiği durumlar dışında dağıtım için değildir.

KULLANIM KOŞULLARI: Bu veritabanındaki bilgiler, aşağıdakilerin yerine geçmeyi değil, tamamlamayı amaçlar. sağlık profesyonellerinin uzmanlığı ve yargısı. Bilgilerin tüm olası kullanımları, talimatları, önlemleri, ilaç etkileşimlerini veya yan etkileri kapsaması amaçlanmamıştır ve belirli bir ilacın kullanımının sizin veya bir başkası için güvenli, uygun veya etkili olduğunu belirtmek için yorumlanmamalıdır. Herhangi bir ilaç almadan, diyet değiştirmeden veya herhangi bir tedaviye başlamadan veya tedaviyi kesmeden önce bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir