Güncel

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi Eylül 2021

Güncelleme Tarihi Ekim 12, 2021 by MTE Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımcılara keçiboynuzu üretimi için yatırım çağrısında bulundu. Bakanlık; tarım alanına yatırım yapmak isteyenlere, son dönemde talebin gitgide arttığı keçiboynuzu (harnup) üretimine yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımla uğraşmak isteyenleri yönlendirmesi ve onlara yol gösterici olması amacıyla keçiboynuzu bahçesi kurulmasına ilişkin keçiboynuzu bahçesi tesisi fizibilite raporu yatırımcı rehberi yayınlandı. Yayınlanan rehberde harnup diğer adıyla keçiboynuzu ve ürünlerinin üreticilere yüksek gelir sağladığı ve yatırımın oldukça karlı olduğunun altı çizildi. Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi bahçe tesisine yatırım yapmayı düşünen girişimciler için yol haritasıdır.

Buna göre; 100 dekar harnup diğer adıyla keçiboynuzu bahçesi tesisine yatırım yapacak olan yatırımcıların tüm maliyet kalemleri ve projenin yatırım tutarı ve net nakit akışları yayınlanan rehberde tüm ayrıntılarıyla hesaplanmıştır.

Devletdestekli.com olarak yatırım rehberinin tüm detayları ve hesaplamalarına yer verdik. Keçiboynuzu bahçesi kurulumuna yönelik örnek fizibilite raporunda, bahçe kurulumunun 1 yıl süreceği, proje ömrünün ise 45 yıl olacağı belirtilen rehberde, 100 dekarlık bir alanda 2 bin 750 fidan gelecek şekilde yapılan planlama karşılığı, yatırımın 7’nci yılından itibaren artı gelir elde edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi yatırım rehberi Yayınlandı

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberi Yayınladı

Yayımlanan Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Yatırım Rehberinde;

Tesis Alanı: 100 DekarYatırım Tutarı: 284.339 TLYıllık İşletme Giderleri: 99.722 TLYıllık İşletme Gelirleri: 733.333 TLNet Nakit Akışları: 28.228.161 TLFayda Masraf Oranı: 6,26Mali Rantabilesi: % 272İç Karlılık Oranı: % 59Yatırımın Geri Ödeme Süresi: 7 YılNet Bugünkü Değer-Gelir: 16.748.436 TL bulunmuştur.

Ülkemiz, keçiboynuzunun anavatanı içerisinde olması nedeniyle özellikle Akdeniz Bölgesinde keçiboynuzu yetiştiriciliği yapılabilecek geniş alanlar bulunmakta ve keçiboynuzu yetiştiriciliği ülkemizde giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde keçiboynuzunun doğal olarak yetişiyor olması, kültivasyon için en uygun şartlara sahip olduğumuzu göstermektedir. Ülkemizde; toprak özelliklerinin uygun olduğu bölgelerde keçiboynuzu bahçeleri tesisi kurularak değerlendirilmesi sonucunda dış ticaretten daha çok pay alır duruma gelebilecektir.

Ülkemizde 2015 yılında 5.244 dekar alandan 12.851 ton keçiboynuzu üretilmiş olup 2019 yılı sonu itibariyle 7.652 dekar alanda 16.256 ton keçiboynuzu üretilmiştir. Ülkemizde keçiboynuzunun hem meyve ve hem de  tohumunu işleyen fabrikaların keçiboynuzuna olan taleplerinin artması nedeniyle, üretimi giderek ivme kazanmaya başlamıştır.

Üretimin hemen hemen tamamının doğal yollardan karşılandığı keçiboynuzunun dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de plantasyon benzeri bahçeler tesis edilerek dikim alanı ve üretiminin artırılması mahalli tüketimin yanı sıra (pekmez, kuruyemiş gibi) yeni bir sanayi ve ihraç ürününün doğmasına yol açacaktır.

İklim İsteği

Keçiboynuzu, aşırı sıcak olmayan yaz mevsiminin, erken don yaşanmayan sonbaharın ve aşırı soğuk olmayan kış mevsiminin yaşandığı Akdeniz iklimlerinde daha yoğun olarak yayılış göstermektedir.

Toprak İsteği

Keçiboynuzu; kayalık, kıraç, kuru ve en verimsiz topraklarda, hatta kumullarda bile yetişebilen kanaatkar bir bitkidir. Keçiboynuzu, mineral yönünden zengin toprakları sevmez. Mineral oranı düşük olan topraklar bitkinin yetişip gelişmesi için idealdir. Toprağın yapısı nötr, asit seviyesi düşük ve hafif bünyeli topraklar ideal yetişme ortamıdır. Keçiboynuzu, ekseri tuzlu, kumlu, kalkerli ve alüvyal toprakları daha iyi gelişim gösterir. Akdeniz Bölgesi’nin çoğunluğuna hakim “kırmızı toprak tipi” topraklarda bu bitkinin gelişmesi için en uygun zemini oluştururlar. Ayrıca “kireçli topraklar” ve “kumlu topraklar” üzerinde de gelişebilmektedirler.

Rakım

Ülkemizde deniz seviyelerinden başlayarak 800 – 1.000 metre rakıma kadar doğal keçiboynuzu alanı tespit edilmiştir. Akdeniz iklim kuşağında keçiboynuzunun doğal yayılışı bulunmasından dolayı Keçiboynuzu bahçe tesisi kurulumu bir çok bölgede yapılabilmektedir.

Sıcaklık

Keçiboynuzu bitkisinin yetişebilmesi için ortalama sıcaklık değeri 24 ºC olup, özellikle 30-45 ºC arasında en iyi gelişimi göstermektedir. Keçiboynuzu bitkisinin yayılış gösterdiği alanlar incelendiğinde, yıllık ortalama sıcaklık değerinin 20 ºC’nin altına düşmediği gözlenmiştir. Sıcaklık 4 ºC ’nin altına düştüğü zaman olgun ağaçlar zarar görmeye başlamakta ve en fazla -7 ºC’ye kadar düşük sıcaklığa, 40 ºC yaz sıcaklığına ve sıcak rüzgârlara dayanabilmektedir.

Ülkemizde 2019 yılı sonu itibariyle 7.652 dekar alanda 16.256 ton keçiboynuzu meyvesi üretilmiştir.

Keçiboynuzu Kullanım Alanları

Keçiboynuzunun ağacı, meyvesi ve tohumları ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. Meyveleri sofralık tüketimin yanında, gıda endüstrisinde pekmez yapımında kullanıldığı gibi, söz konusu “gam”ı aynı zamanda kâğıt,

boya, tekstil, plastik, petrol, mobilyacılık, kibrit, eczacılık ve kozmetik sanayisinde yararlanıldığı gibi ayrıca hayvanların yem ihtiyacını karşılamada da kullanılmaktadır. Diğer ve önemli bir kullanım alanı ise bitkisel

kökenli doğal ilaç yapımıdır. Keçiboynuzu meyvesinin kimyasal özelliklerinde, D-pinitol olarak bilinen biyoaktif bir bileşiği yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bileşiğin Tip II diyabet hastalarının kan şekerini düzenlemek amacıyla kullanılan ilaçların doğal alternatifi olma özelliği yanında zayıflama amacıyla da kullanılmaktadır.

Keçiboynuzu, anemofil bir bitki türü olması ve çok fazla çiçek tozu içermesi nedeniyle de arıların beslenmesine katkıda bulunarak, arıcılık açısından da önem taşımaktadır. Keçiboynuzu, toprak erozyonunun önlenmesi ve orman ağaçlandırılması, herdem yeşil olması nedeniyle de peyzaj bitkisi olarak çevre düzenlemesinde kullanılmaktadır.

KEÇİBOYNUZU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAHÇE TESİSİ

Başarılı bir keçiboynuzu bahçesinin tesisi uygun yerin seçilmesi ve iyi bir toprak hazırlığı ile başlar. Keçiboynuzu, uzun yıllar dikildiği yerde kalıp meyve vereceği için bahçe toprağı itina ile seçilmeli, gerekli analizler yapılmalı ve dikimden en az bir yıl önceden hazır hale getirilmelidir.

Keçiboynuzu Bahçesi İçin Dikim Sahasının Tespiti

Keçiboynuzu yetiştiriciliğinde bahçe tesisinin seçimi oldukça önemlidir. Toprağın yapısı nötr, asit seviyesi düşük ve hafif bünyeli olması bitki için ideal yetişme ortamıdır. Rutubetli toprakları sevmeyen bitki, ekseri tuzlu, kumlu, kalkerli ve alüvyal topraklarda daha iyi gelişim gösterir. Keçiboynuzu, -7 ºC’ye kadar düşük sıcaklığa, 40 ºC yaz sıcaklığına dayanabilmektedir. Bitkinin fiziksel gelişimi ve meyve tutma oranın artırılması için sıcaklık, ışık ve hava sirkülâsyonunun sağlanması önem arz etmektedir.

Arazi Hazırlığı

Keçiboynuzunun yayılış alanında genelde karstik bir yapı hakimdir. Bu nedenle ilk önce fidanların dikileceği yerlerde lokal olarak toprak işlemesi ve diri örtü temizliği yapılmalıdır. Arazi ve toprak şartlarının müsait olduğu fidan dikilecek yerlerde 40 – 60 cm. derinliğinde toprak işlemesi yapılmalıdır. Toprak işlemesi ile toprağın fizyolojik derinliğinin arttırılması, taneli bir yapı kazandırılması, daha iyi havalandırılması, daha fazla su tutması, bitki köklerinin daha kolay büyüyüp gelişmesi sağlanacaktır.

Aralık-Mesafe ve Dikim

Keçiboynuzu bahçe tesisi aşamasında doğal keçiboynuzu tohumlarından elde edilen fidanlar; aşısız dikilip dikim sahasında 1 yıl sonra aşılanabileceği gibi fidanlıklarda aşılanmış 1+0, 2+0 yaşlı kaplı aşılı fidanlar  kullanılabilecektir. Keçiboynuzu fidanları sonbahar veya ilkbahar aylarında toprağın tavda bulunduğu zamanda dikimleri yapılmalıdır. Keçiboynuzu fidanları 6×6 m. aralık mesafeyle 30-40 cm. derinliğindeki dikim çukuruna dikilmeli ve boş kalan yerlere ahır gübresi ve toprak karışımı doldurulmalıdır. Tüm kök sistemini içine alabilecek genişlikte açılan dikim çukurlarına fidan gövdesi dik olacak şekilde yerleştirilmeli, çukurun üst kısmındaki toprak alta alt kısmındaki toprak üste gelecek şekilde dikim çukuru doldurulmalıdır. Fidana zarar verilmeden doldurulan toprak hava boşluğu kalmaması için ayakla sıkıştırılmalıdır.

Sulama

Sulama mevcut imkanlara göre damla veya yağmurlama yöntemlerinden birisiyle yapılabilir. Keçiboynuzu bahçe tesisi ilkbahar ve sonbahar aylarında sulanması meyve verimini olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Bakım

Keçiboynuzu bahçe tesisinde arazi durumu ve şartlara bağlı olarak ot alma çapa ve sürgün kontrolü gerektiğinde yapılmalıdır. Fidanların dikildiği bölgenin iklim şartlarının sıcak ve kurak geçmesi durumunda ot alma ve çapa ile toprağın kapilaritesi kırılıp topraktan suyun buharlaşarak çıkmasının engellenmesi, fidanların tutma başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Sürgün kontrolü ile diri örtünün fidanlara olan baskısı önlenecek ve fidanlara rahat bir büyüme ortamı sağlanmış olacaktır.

Gübreleme

Keçiboynuzu fidanlarının ilk dikiminde hayvan gübresi veya meyvelerinin posası gübre olarak kullanılacak olup diğer yıllarda keçiboynuzu meyvesinin organik oluşumunu etkilememek için gübreleme faaliyetleri önerilmemektedir.

Budama

Budama, keçiboynuzu ağacının düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturması, uzun zaman bol ve iyi ürün vermeleri açısından kuru dalların alınması şeklinde yapılabilir.

Hasadı

Keçiboynuzu meyveleri Mayıs ayı başında büyümeye başlamakta ve Haziran-Temmuz aylarında olgunlaşmaktadır. Meyve rengi olgunlaştıktan sonra yeşilden kahverengiye döner. Olgunlaşan meyveler Eylül ayında hasat edilmeye başlanır ve hasat mevsimi yöreye göre Kasım- Aralık aylarına kadar devam eder. Meyve sapının kuruması, suyunu kaybetmesi, meyvenin sallanmasında çıkardığı ses ile meyvenin ikiye bölündüğünde meyve içinin tamamen kahverengi rengi olması meyvelerin hasat zamanını belirlemede önemli bir kriter olarak belirlenebilir.

DESTEKLER

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında; Gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının % 25’i kadar; Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının % 65’i kadar hibe verilebilir.

Projenin Mali Analizi ve Fizibilitesi

Keçiboynuzu yetiştiriciliği uzun yıllar uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir sebeple üretimden vazgeçmek esnekliği oldukça düşüktür. Çok yıllık bitkilerde maliyet ve karlılık analizinin büyük öneme sahip olduğu ifade edilir. Projede keçiboynuzu bahçesi için tesis dönemi 1 yıl, proje ömrü ise 45 yıl olarak belirlenmiştir. 100 dekara 2.750 adet fidan gelecek şekilde dikim planlanmıştır. Yatırımın 7. yılından itibaren artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul edilen ilk yılında fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, sulama, vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak artan oranda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Projenin İlk Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım yılında yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim amacıyla her yıl yapılacak işletme masraflarından oluşmaktadır. Projenin ekonomik ömrü boyunca artan her yıl için ayrı ayrı olacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri  görülmektedir. Proje kapsamında damla sulama ile sulama, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, gübreleme vb. işlemleri yapılacaktır.

GİDERLERBirimiMiktarıBirim Fiyatı (TL)Toplam Gider (TL)Üst Toprak İşlemeDa100303.000Tam Alanda Toprak İşlemeDa100505.000Dikim Yeri İşaretlemeBin Adet2,75250688Çukur Açımı ve Fidan DikimiBin Adet2,7510502.888Demir Çit Direği BedeliKm2,25.50012.100Dikenli Tel Direği BedeliKm2,21.9004.180İnşaat Teli BedeliKm2,22044Dikenli Telin Direklere Tespiti ve GerilmesiKm2,27001540Demir Çit Direkerin Yerine TespitKm2,26001320Damlama Sulama SistemiDa1001300130.000Saha İçinde Fidan Taşıması ve DağıtımBin Adet2,75120330Fidan BedeliAdet2.7502363.250Dikimde Kullanılacak Çiftlik GübresiTon10025025.000Proje BedeliAdet15.0005.000Malzeme-Ekipman BedeliTL  30.000Genel Toplam   284.339

Yıllara Göre İlaç ve Gübre Giderleri

Keçiboynuzu çok fazla hastalık ve zararlısı olmayan bitkidir. Özellikle yabani popülasyonlarının bulunduğu alanlar veya buralara yakın yerlerde ilaçlama yapılmadan yetiştiricilikleri uzun yıllar yapılabilmektedir. Bu yüzden hastalık ve zararlılar çok nadiren problem olmaktadır. Keçiboynuzu meyvesinin organik oluşumunu etkilememek için gübreleme faaliyetleri önerilmemektedir.

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Keçiboynuzu bahçesinin yatırım ve işletme dönemindeki dikim, bakım, hasat, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı yıllara göre artan oranlarda planlanmış ve 100 dekar alan için yıllık işletme giderleri hesaplanarak gider kalemlerine eklenmiştir.

YıllarAlanı (Da)İşçilik Gideri (TL/Da)Toplam Gider (TL)1-51005050006-1010016516.50011-1510027527.50016-20-36-4010044044.00021-2510055055.00026-3010055055.00031-3510049549.50041-4510038538.500Diğer GiderlerAlanı (Da)Birim Fiyatı (TL/Da)Toplam Gider (TL)Arazi Kirası10020020.000Elektirik-Akaryakıt Gideri100303.000Yönetim Gideri10015015.000Beklenmeyen Giderler  14.500Amortismanlar  10.000Genel Toplam  62.500

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirlerinden oluşmaktadır. Ürün bedeli olarak keçiboynuzu güncel satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

YıllarAlanı(Da)Verim (Kg/Da)Toplam Ürün (Kg)Ürün Fiyatı (TL/Kg)Toplam Gelir (TL)1-510000006-1010041341.3008330.40011-1510068768.7008549.60016-201001.100110.0008880.00021-251001.375137.50081.100.00026-301001.375137.50081.100.00031-351001.237123.7008989.60036-401001.100110.0008880.0041-4510096396.3008770.400

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 45 yıllık ömrü boyunca toplamda 4.487.500 TL yatırım tutarına karşılık 33.000.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 28.228.161 TL Brüt kar elde edilmiş olacaktır. Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile yıllara göre brüt kar hesaplanmış olup ilk yıl oluşan negatif değerler projenin yatırım yıllarını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içerisindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın karlılığının belirlenmesi acısından önemli bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın karlılığı hakkında yatırımcıya daha net bilgiler verebilecektir.

YıllarSabit Giderİşletme Giderleriİşletme GelirleriBrüt Kar1284.3367.5000-351.8392 67.5000-67.5003 67.5000-67.5004 67.5000-67.5005 67.5000-67.5006-10 395.0001.652.0001.257.00011-15 450.0002.748.0002.298.00016-20 532.5004.400.0003.867.50021-25 587.5005.500.0004.912.50026-30 587.5005.500.0004.912.50031-35 560.0004.948.0004.388.00036-40 532.5004.400.0003.867.50041-45 505.0003.852.0003.347.000TOPLAM284.3394.487.50033.000.00028.228.161

Projenin Fayda/Masraf Analizi

Yıllar Giderler Gelirlerİndirgenme Oranıİndirgenmiş Giderİndirgenmiş Gelir 1351.83901,000267.50000,980367.50000,961467.50000,942567.50000,9246-10395.0001.652.0000,871344.0451.438.89211-15450.0002.748.0000,789355.0502.168.17216-20532.5004.400.0000,714380.2053.141.60021-25587.5005.500.0000,647380.1133.558.50026-30587.5005.500.0000,586344.2753.223.00031-35560.0004.948.0000,530296.8002.622.44036-40532.5004.400.0000,479255.0682.107.60041-45505.0003.852.0000,434219.1701.671.768Toplam4.771.83933.000.0003.183,537419.931.972

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje suresince sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşılaştırılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirlerin belirlenen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanır. Faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.


Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde % 2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir elde edildiği, 1’den küçük olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde yorumlanır. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin ancak karşılandığı şeklinde yorumlanmaktadır.

Yapılan hesaplamalarda projenin fayda masraf oranı (İndirgenmiş Gelir/İndirgenmiş Gider) 6,26 >1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 6 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin karlı olduğu değerlendirilmiştir.

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her yıl sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle gelecekteki net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler acısından elde edilen değerlerin karşılaştırılması yapılabilir. Projenin karlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için % 2’lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 45 yıllık nakit akışları verilmiş ve bu süre sonunda projeden elde edilecek karın bugünkü değerle 16.748.436 TL. olacağı hesaplanmıştır.

YıllarNet Nakit Akışlarİndirgenme Oranıİndirgenmiş Değer1-351.8391,000-351.8392-67.5000,980-66.1503-67.5000,961-64.8684-67.5000,942-63.5855-67.5000,924-62.3706-101.257.0000,8711.094.84711-152.298.0000,7891.813.12216-203.867.5000,7142.761.39521-254.912.5000,6473.178.38826-304.912.5000,5862.878.72531-354.388.0000,5302.325.64036-403.867.5000,4791.852.53341-453.347.0000,4341.452.598TOPLAM28.228.161 16.748.436

Projenin İç Karlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz yöntemlerinden birisi de iç karlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü suresince sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir.

Yapılan hesaplamalarda projenin iç karlılık oranı % 59 olarak hesaplanmış olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması ile keçiboynuzu bahçesi yatırımının ekonomik yönden karlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kar elde edilebileceği söylenebilir.

Maviyemiş bahçe tesisi projesi yatırım rehberi inceleyerek maliyet hesabını kendiniz yapabilirsiniz.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın karlılığı hakkında fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir.

Genel olarak mali rantabilite, ortalama verim yıllarında, bir yıl içerisinde oluşan net karın ilk yatırım yılındaki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite % 272 oranında hesaplanmış olup yatırımın karlı bir yatırım olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, keçiboynuzu bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan karlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde keçiboynuzu bahçesi tesis edecek üreticiler

için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım hakkında öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı

finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar hakkında bilgi edinebilmelerine imkan sağlanacaktır.

Tesis edilecek keçiboynuzu bahçesinin ekonomik ömrü boyunca karlı olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucunda,

Ortalama işletme sermayesi ihtiyacının 45 yıllık dönem boyunca yıllık 99.722 TL.,Toplam yatırım tutarının ise 4.487.500 TL olacağı hesaplanmıştır.Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kar’a geçtiği dönem 7. yıldır. Projenin iç karlılık oranı % 59 olarak, mali rantabilitesi % 272 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer yapılan yatırım bedelinin işletmenin ortalama verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin yaklaşık dört katı olarak gerçeklemesi ve karlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır.

Projenin 45 yıllık verimlilik dönemi sonucunda net bugünkü gelir toplamının 16.748.436 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

İç karlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme süresinin proje ömrünün yaklaşık olarak 1/6’i gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında keçiboynuzu bahçesi için yapılacak bu yatırım karlıdır denilebilir. Keçiboynuzu bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları projenin başarısını yakından etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Kaynak: Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Daha önceden yayınlanan badem bahçesi yatırım rehberinden bahçe tesisi kurma maliyetini öğrenebilirsiniz.

Devlet destekli arıcılık projeleri ve hibe desteği almak isteyenler bağlantı linkine tıklayarak bilgileri inceleyebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir