Güncel

Tarımsal Sulama Hibe Desteği 2021

Güncelleme Tarihi Eylül 18, 2021 by MTE Yaşam

Bireysel sulama sistemlerine % 50 hibe desteği verilecek. Yayımlanan uygulama rehberine göre ÇKS kayıtlı olmak şartı ile 200 milyon liralık bireysel sulama desteği yapılacaktır. 2021-2025 yılları arasında 4. dönem kırsal kalkınma tarımsal sulama destekleri kapsamında %50 hibe desteği sağlanacaktır. Detaylar içeriğimizde.

Devlet tarafından sulama ihtiyacı olan vatandaşlarımızın damlama, basınçlı ve modern sulama sistemleri ile ilgili tarımsal sulama hibe desteği verilmektedir. Her yıl yayınlanan uygulama rehberinde çiftçilerimizin bakanlık tarafından verilen tarımsal sulama hibe desteklerine nasıl başvuru yapacağı belirtilmiştir. Sonuçlar bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilmekte olup çiftçilerimize 2021 yılında verilecek olan destekleri araştırdık.

Bireysel sulama sistemleri ile ilgili 25.02.2021 tarihli Resmi Gazete‘ de tebliğ yayınlandı. Buna göre KKYDP Bireysel Sulama ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bireysel sulama sistemlerine %50 hibe desteği verilecek.

Damlama Sulama Sistemi Nedir?

Damla sulama sistemi kuraklığın ardından en çok tercih edilen sulama yöntemidir. Topraktaki verimsizliğin önüne geçmek için suyun filtre edilmesiyle süzülmesini sağlar ve damlalar halinde toprağın içinin ve üst yüzeyinin sulanmasını sağlar. Sulama tekniğinin doğru seçilmesi tarım arazilerinden alınan verimin artmasını sağlar. Devlet, tarımı ve çiftçiyi desteklemek için sulama hibe desteği sunmaktadır.

Damlama Sulama Hibe Desteği 2021

Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle tarım arazilerinin faaliyetleri için modern basınçlı sulama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerin kullanımını daha da yaygınlaştırma hedefiyle 1.000.000 TL’ye kadar sulama yatırımına %50 sulama hibe desteği verilmektedir. Daha kaliteli üretim ve pazarlama istekleri için özellikle kırsal alandaki çiftçilere sunulan imkanlar geliştiriliyor. Tarım üreticilerinin bireysel sulama imkanlarına destek vererek, çiftçinin gelir düzeyini arttırmak amaçlanmaktadır. Tarımsal sulama hibe desteğinin, 2021 yılında su ve sulama adımlarında büyük bir hamle atacağı bir yıl olacağı bilinmekte. Tarımda sulama “kuraklık nedeniyle” daha da fazla önem kazanmıştır.

Tarımsal sulama hibe destek şansından gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Tarımsal üreticiye destek tutarı yatırımın %50’si olarak belirtilmiştir. Ayrıca KDV ödemeleri de üretici tarafından karşılanmaktadır. Damlama sulama desteğinden yararlanmak için sadece tarımcılık yapma şartını karşılamak yetmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere sunmuş olduğu şartları da eksiksiz tamamlamak gerekiyor. Ancak tüm şartları taşıyan vatandaşlar sulama hibe desteğini kullanabilir.

Tarımsal sulama desteğinin, 2021 yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacağı belirtilmektedir. 2021 yılında tarımsal sulama destekleri için ayrılan ödenek geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık olarak 2,4 kat daha fazla yapılacak. Su yatırımlarına kuraklık nedeni ile önem verildiği bilinmektedir. Buna göre;

Sulama tesis sayısı 3.221’eSulamaya açılan alan 6.7 milyon hektar olacaktır.Toplulaştırma projesi sayısı 263, adetİçme suyu miktarı 4.7 milyar m3Tescilli yapılan toplulaştırma sahası 4.8 milyon hektar,Biriktirilen içme suyu ve atık su tesisi sayısı 367 adede,Taşkın koruma tesis sayısı ise 10.107’ye ulaşacaktır.

Yayımlanan uygulama rehberine göre ÇKS kayıtlı olmak şartı ile 200 milyon liralık bireysel sulama desteği yapılacaktır. 2021-2025 yılları arasında 4. dönem kırsal kalkınma tarımsal sulama destekleri kapsamında %50 hibe desteği sağlanacaktır.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği Uygulama Rehberi 2021

Uygulama rehberindeki mal alımları dosyada belirtilen şekilde yapılarak projeye uygun halde sunulmalıdır. Yapılması gereken tüm işlemler belgelerle hazırlanmalıdır. Tüm bu evrakları ve ÇKS belgenizi hazırlayarak Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Tarımsal sulama destekleri kapsamında bu yılda da daha fazla hibe desteği sağlanması bekleniyor. Aşağıdaki rehberden ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Tarımsal Sulama Hibe Desteği Uygulama Rehberi

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2021 yılı için son başvuru tarihi 30/03/2021, 2022-2025 yılları için son başvuru tarihi 1 Şubat

Başvuru Yeri Neresidir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri

Kimler Yararlanabilir?

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifle

Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

Sulama sistemleri için devlet desteklerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir. Üreticinin yaptığı iş için destek tutarı yatırımın %50’si olarak belirlenmiştir. KDV ödemeleri de üretici tarafından yapılmaktadır. Devlet desteği devletdesteği.com almak için sadece tarımcılık yapılıyor olmak yetmemektedir. Başvuru yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığının belirlemiş olduğu şartları da taşıyor olmak gerekiyor. Ancak böyle hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Damla Sulama Kredisi Başvuru Konuları Nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişinin kendisine ait veya en az 3 yıllık kiralık arazi ile başvurusu kabul edilecek olup, Lineer, Center Pivot ve Tamburlu sulama sistemlerinde arazi büyüklüğünün 20 dekar ve üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru konuları ise aşağıda sıraladığımız gibidir.

Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.TL’yi geçemez. Başvurular başvuru formu ile Tarım İl/İlçe Müdürlüklerineyapılacaktır.

Sulama Hibesi Başvuru Şartları

Tüzel ve gerçek kişilerin şahsına ait arazileri için başvuruları alınmaktadır. Ayrıca şahsına ait yoksa en az 3 yıllık kiralık arazisi ile de başvurusu kabul edilecektir. Center, Lineer, Pivot ve Tamburlu gibi sulama sistemlerinde arazinin büyüklüğü 20 dekar ve daha fazlası olması gerekir.

Aşağıda yer alan konularda yatırımlar desteklenmektedir:

Damla sulama kredi başvurusunun 7 konusu;

Tarla içi damla sulama sisteminin kurulmasıTarla içi mikro yağmurlama sulama sisteminin kurulmasıTarla içi yüzey altı damla sulama sisteminin kurulmasıTarla içi yağmurlama sulama sisteminin kurulmasıGüneş enerji ile sulama sisteminin kurulmasıTamburlu sulama sisteminin kurulmasıLineer veya Center Pivot sulama sisteminin kurulması

Tarımsal sulama hibe desteği uygulama rehberi programı tüm illerde geçerlidir. Malın alım tutarı 1.000.000 TL’yi geçmemelidir. Başvuru yapmayı düşünenler başvuru formu ile bulundukları il veya ilçe Tarım Müdürlükleri’ne bizzat giderek başvuruda bulunabilirler.

%50 hibe oranında en fazla 500.000 TL hibe verilebilmektedir.

Üretim tarihi 2019 yılı ve öncesi olan makine ekipmanlar desteklenmemektedir.Su kaynağından sulama alanına iletim hattı, toplam maliyetin en fazla %20’si olabilir.Güneş enerjisi ile sulama sistemlerinde, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin en fazla %60’ı olabilir.Özel sektör için a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl, d, e ve f bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl arazi kiralama ile de başvuru yapılabilmektedir. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri için kiralama süresi şartı en az 10 yıldır.Su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısımyatırımcı tarafından karşılanır.

Sulama Hibesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Sulama hibesi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, hangi şartların olduğunu merak ediyor. Tarımsal sulama hibesinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuruda bulunurken dikkat etmesi gereken şartlar bulunuyor. Sulama desteklerinden yararlanacak olan kişilerin başvuru şartlarını sağlıyor olması lazım. Tarımsal sulama hibe desteği başvuru şartları ise;

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıt oluşturmak, ÇKS Kayıtlı olmak,İstenilen konular doğrultusunda başvuru yapıyor olmak.Şahsi olarak araziye sahip olmayan vatandaşların yatırım konularına göre 3 ya da 5 yıl süreyle arazi kiralayarak başvuru yapabilme şansını elde edebilir.Sulama kooperatifleri, sulama birliği ve kooperatifler kendilerine ait arazilerde başvuru yapabilirler.Kamuya ait olarak 10 yıl kiralanan araziler için de başvuru yapılır.Fakat, anlaşmada tarımsal üretim yaptıklarını veya yapacaklarını gösteren açıklama gösterilmelidir.Daha önce hibe desteğinden yararlanan vatandaşların yatırım konu başlıklarına göre son sene ya da 10 yıl öncesine kadar destek almamış olması gerekir.Arazi parselinin bir bölümü için destek alınmış diğer bölümü için alınmamış olabilir.Böyle bir durumda kalan her parsel için ayrı proje ve keşif kriterleri hazırlanmalıdır.Ancak sınırları bitişik olan arsa parselleri için tek bir proje kriteri ile başvuru tamamlanabilir.Kendilerine ait arazisi olmayanlar yatırım konularına göre 3 veya 5 yıl süre ile arazi kiralayarak başvurabilirler.Kooperatif, sulama birliği, sulama kooperatifleri kendilerine ait arazilerde veya kamuya ait 10 yıl kiralanan arazilerde başvuru yapabilirler. Ancak, sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerine ilişkin ibare yer almalıdır.

Daha önce destek alanlar yatırım konularına göre son sene veya 10 yıl önce destek almamış olmalıdır. Ancak, parselin bir kısmı için destek alınmış, diğer kısmı için alınmamış ise, kalan kısmı için başvuru yapılabilir.

Başvurular: 2021 yılı için 1 Mart Pazartesi gününden başlayarak 30 gün içinde tamamlanırken, diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak’tan başlayarak 60 gün içinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilerek yapılacak.

Sulama desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların yukarıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları geçersiz sayılıp olumsuz sonuçlanacaktır. 2021 yılı için başvurular 1 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayarak 30 gün sürecektir. Son başvuru tarihinde mesai bitimine kadar başvurular kabul edilecektir. Diğer yıllar için 1 Ocak gününden başlayarak 60 gün sürecektir. Başvuruda bulunacak kişilerin bizzat kendileri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne tek dosya olacak şekilde teslim etmeleri ve işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Sondajla Sulama Nasıl Yapılır?

Arazi üzerinde çeşitli alanlarda delikler açarak sulama yapılma tekniğidir. Sondaj delikleri, zemin özelliğine göre farklı makineler sayesinde yapılmaktadır. Bu sulama tekniği sayesinde tarım alanının her yeri eşit oranda sulanmış olacaktır. Özellikle kurak bölgelerde tercih edilerek ürün miktarında ve kalitesinde artış istenir.

Sondaj Hibe Desteği 2021

Çoğu çiftçi, sondaj hibe desteğinden yararlanmak ister. Devlet destekli sondajlı sulama hibe kredilerinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte bu şartlar!

Başvuru yapılmak istenen arazinin kredi talebinde bulunan kişiye ait olması gerekir.

Kişiye ait değilse de en az 3 yıllık kiralanmış olmalıdır.

Sulama kooperatifleriyle daha öncesinde yapılmış olan sözleşmelerde tarımsal üretim ibaresi belirtilmedilir.

Geçmiş zaman içerisinde arazi sahipleri hibe desteğinden yararlanmış olsalar bile, 1 yıl içinde destekten faydalanmamış olması gerekir.

Devlet destekli şeklinde sunulan sondajlı sulama desteği, belirlenen maliyetin sadece %50’lik bir kısmını kapsar ve destek o şekilde verilir. Bu oranlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenir ve çiftçilerin kullanımına sunulur.

Çiftçi Borç Yapılandırma devlet destekli sondajlı sulama hibe kredilerinden yaralanmak için bazı şartları devletdestekli.com taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar ise aşağıda belirttiğimiz gibi sıralanmaktadır.

Arazi ve tarlanın kredi başvurusunda bulunan kişinin üzerine olması yada en az 3 yıl süre ile tarlayı kiralamış olması gerekiyor.Tarımsal üretim ibaresinin daha önce sulama kooperatifleri ile yapılan sözleşmelerde belirtilmiş olması,Geçmiş dönemlerde hibe desteği almış olsalar bile son 1 yıl içerisinde olmamış olmamaları gerekiyor.

Devlet destekli olarak alınan sondajla sulama hibe desteğinin maliyetin sadece %50’lik oranında destek verilmektedir. Bu oranlar ise her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenmektedir.

Damla Sulama Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Sulama Kredisi (Sondaj Kredisi)

Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Bugün dikkat etmezsek, yarınımız susuyor. Geleneksel sulama yöntemleri yerine, su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan Tasarruflu Sulama Kredisi Ziraat’te..

Sulama konusunda devletin verdiği hibe ve desteklerin yanı sıra bankalar tarafından verilen kredilere de başvurabilirsiniz. Kaynağından alınan suyun tarla içine devletdestekli.com dağıtılması damla, yağmurlama yada mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması için çiftçilere sunulan kredi türüdür.

Bitkilerin gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanmayan su ihtiyacının sağlanması,Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemlerin satın alınmasına,Modern basınçlı sulama kredileri kapsamında,Modern basınçlı sulama sistemini tercih eden üreticilerin, bu sistemle bağlantılı olarak derin kuyu açılması, elektrik temini, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına yönelik, yatırım giderlerinde krediden yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Sulama Kredisi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yukarıda belirtilen ihtiyaçları için Ziraat Bankasından kredi başvurusunda bulunacak olan çiftçilerin hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar ise;

Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı)ÇKS Belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemi)Arazi Tapu kaydıKira kontratı (sözleşmesi)Tarımsal işletmesini teşvik edici dosyalarKrediye karşılık olarak sunulacak güvencelerKrediye karşılık olarak sunulacak teminatların belgeleriBilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerin son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosuna ait belge

Kredi başvurusunda bulunan çiftçilerden istenmektedir. Hazırladıkları belgeler ile başvurularını yapabilirler.

Ziraat Bankası’ndan kredi başvurusunda bulunacak çiftçilerden yukarıda sıraladığımız evraklar istenmektedir. Hazırladıkları belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan vatandaşlar en yakın Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunarak hem detaylı bilgi alabilir hem de kişiye özel olarak yapılandırılacak en uygun faizli kredi fırsatlarından yararlanabilir.

TARIMSAL SULAMA PROJELERİNE 8,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

2021 yılında tarımsal sulama hibe projelerine ayrılan kaynak hakkında açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli; tarım sektörü yatırımlarında bu yıl en fazla ödenek 8,5 milyar lirayla sulama alanına tahsis edilirken bunu 2 milyar lirayla bitkisel üretim izlediğini açıkladı.

Tarım sektörü yatırımları içerisinde en yüksek payı 8,5 milyar lirayla sulama aldı. Bu alanda gerçekleştirilecek 191 projeden 183’ü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama ve ıslah projeleri öne çıktı.

Sulama yatırımlarını 1 milyar 996 milyon lira ile bitkisel üretim izledi. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi başlıklardaki bu alanda 51 proje yer alırken projelerin 20’sini Tarım ve Orman Bakanlığı üstlenecek. 20 proje 891,9 milyon lira ile tamamlanacak.

Destekten Yararlanan Çiftçilerin Ödemesi Gereken Giderler 2021

Tarımsal sulama hibe desteğinden yararlanacak çiftçiler başvuru öncesinde kendi ödemesi gereken giderleri bilmesi gerekir. Hibeden yararlanacak başvuru sahiplerinin ödemesi gereken giderler;

Ayni katkıReferans fiyat farkıMal alımının tutarının %50’si oranındaki katkı payıToplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendilerine ait kaynaklardan karşılamak zorundalar.

Projede ki mal alımları dosya da belirtilen şekilde projeye uygun olarak, yapılmak zorundadır. Tüm işlem belgelendirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir