oH

Tübitak Nedir ? Tübitak Çalışma Alanları Nelerdir? Tübitak Projeleri Başvuru Koşulları ve Kodları Nelerdir?

Güncelleme Tarihi Mayıs 18, 2022 by MTE Yaşam

Türkiye’nin en önemli kamu kurumlarının başında olan TÜBİTAK , ülkemizin bilim ve teknoloji fikirlerinin hayat bulduğu, gelişimin daimi olduğu, girişimciler ve fikir sahiplerinin buluştuğu önemli bir ortak noktadır. Peki tam anlamıyla Tübitak Nedir ?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında öğrenci, mezun, çalışan ya da şirket demeksizin kriterlerine uygun olan fikirlere destek ve danışmanlık veren Tübitak , ülke refahı için gerekli olan gelişimi destekleyen önemli kurumlardandır.

Her yıl onbinlerce proje başvurusu alan Tübitak nedir çalışma alanları nelerdir , gelin birlikte bakalım.

Tübitak Nedir ?

Tübitak Nedir ?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK nedir kısaca anlatmak gerekirse, TÜBİTAK tam bir bilim merkezidir. Ülkemizde gerçekleştirilmek istenen yerli bilimsel girişimlerin desteklenmesi ve bu süreçte çalışma yapan uzmanlara danışmanlık vermesi amacı ile 1963 yılında kurulan TÜBİTAK, alanında uzman kişilerin birlikte çalıştığı bir kurumdur.

Tübitak Nedir Çalışma Alanları Nelerdir ?

Tübitak Nedir Çalışma Alanları Nelerdir ?

Tübitak, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimini desteklemek ve yönlendirmek için kurulmuş bir kurumdur. Bu yönü ile Tübitak Nedir Çalışma Alanları Nelerdir sorusunun cevabı tek bir cevapla kısıtlanmamıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Doğa BilimleriEğitim BilimleriYerli TeknolojiTemel BilimlerTıpMühendislik AlanlarıTarım ve HayvancılıkBilimsel ve Teknolojik AraştırmaElektronik ve KriptolojiBilgi TeknolojileriUzay TeknolojileriAkademik Çalışmalar.

TÜBİTAK Görevleri Nelerdir ?

TÜBİTAK Görevleri Nelerdir ?

11462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan ile 24 Temmuz 1963 tarihinde kurulan kurum, kurulduğu ilk dönemde devlet kurumlarını biilimsel yönlerden desteklemek ve bilimsel gelişimlerin kamu bazında danışmanlığını yürütmekteydi.

Zamanla Türkiye’nin hızla gelişmesi ile teknoloji ve bilime daha fazla değer vermesi sonucunda kurumun çalışma alanları, görevleri, misyon ve vizyonu daha geniş bir alana yayıldı. 

Bu doğrultuda kurum,

 • İlköğretim ve lise dengi okullarda okuyan teknolojiye meraklı öğrencileri proje geliştirme sürecinde desteklemek,
 • Üniversite öğrencilerine ve akademik kadro üyelerine kurumun çalışma alanları içerisinde bulunan bilimsel çalışma süreçleri boyunca destek ve danışmanlık sağlamak,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflediği bilimsel ve teknolojik çalışmalarda aktif rol almak,
 • Bilim ve teknolojinin bir arada bulunduğu AR-GE projeleri üretmek,
 • Ülkenin sanayi gelişimine katkı sağlayacak yenilikler bulmak,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek, ülke gelişimine katkı sağlayacak fikirleri desteklemek,
 • Gelecekte başarılı olacak bilim adamı adaylarını çok erken dönemlerde keşfederek, onlara eğitim ve maddi destek sağlamak,
 • Bilim ve teknoloji alanlarında yayın hazırlamak ve dağıtımını yapmak,
 • Üretimi destekleyici çalışmalar yapmak ve Yurt dışı teknoloji ve bilim etkinliklerinde ülkemizi temsil edecek çalışmaları desteklemek.
 • Yukarıda bahsetmiş olduğumuz TÜBİTAK görevleri , kurumun çalışma alanlarına uygun genel tanımlamalardır.

1993 yılından itibaren çok sayıda yeni görev üstlenen kurum başarılı öğrencilere burs verme, akademik çalışmaları destekleyecek harcirah ve burs imkanları sunma ve projelerin yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sunulmasını destekleyecek protokol izinlerinin verilmesini sağlamak gibi çok sayıda faydalı görevi de üstlenmektedir. Bu görevler ile ülke gelişimini destekleyecek Tübitak projeleri dönem dönem açtığı yarışmalar ile seçilmektedir.

TÜBİTAK Birimleri Nelerdir ?

TÜBİTAK Birimleri Nelerdir ?

Tübitak, çok fazla birimi olan, tamamen bilime dayalı bir hiyerarşiye sahiptir. Bu noktada kurum

 • Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
 • Araştırma Destek Programları Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 • İdari Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı
 • Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
 • Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
 • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
 • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

birimlerine sahiptir. Her birim kendi içerisinde bilimsel çalışmalar yürütürken; Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü ve Medya ve Dijital İletişim Müdürlüğü gibi birbirinden ayrı başkanlıklarda olmasına rağmen aynı amaç için bir araya gelen birimler de bulunmaktadır.

Bu noktada TÜBİTAK, bir projeler kurumudur. Aynı anda yüzlerce proje farklı birimlerde yürütülürken, bir yandan da çok sayıda birimin el birliği ile yürüttüğü ortak projeler bulunmaktadır.

Tübitak Destekleri Nelerdir ?

Tübitak Destekleri Nelerdir ?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Akademik, Sanayi, Kamu, Bilimsel Etkinlik ve Bilim ve Toplum ana çalışma alanlarında farklı özelliklere sahip destekler sağlamaktadır. Bu destekleri sağlarken her birimi, ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda hem akademik hem de maddi yönlerle beslemektedir.

Tübitak Bursu Nedir ? Tübitak Bursu Ne Kadardır ?

Tübitak Bursu Nedir ? Tübitak Bursu Ne Kadardır ?

Ülkemizde üniversite sınavına giren ve sınav sonucunda ilk 5000 ‘e girme hakkı kazanan Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Genetik, Tarih ve Felsefe gibi temel bilim dallarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine aylık 250 TL burs verilmektedir. Bu kapsamda kurumdan destek alan her yıl 5000 yeni Tübitak bursiyeri bulunmaktadır.

Tübitak Yüksek Lisans Bursu Ne Kadar ?

Tübitak Yüksek Lisans Bursu Ne Kadar ?

Tübitak yüksek lisans bursu ne kadar sorusunun cevabı ise iki farklı şekilde verilmeltedir. Akademik çalışma yapan yüksek lisans öğrencilerine çalışma alanları TÜBİTAK kategorilerine uyması durumunda aylık 1000 TL burs verilirken; TÜBİTAK doktora bursu kapsamında doktora öğrencileri gerekli koşulları sağlamaları durumunda aylık 1800 lira burs almaktadır.

TÜBİTAK Yayınları Nelerdir ?

Tübitak, araştırma destek programları Bilim Kurulu ve İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan popüler bilim kitapları ile ülkemizin bilime meraklı gençlere sahip olmasını sağlamaktadır.

Bu kapsamda Çocuklar İçin Bilim Serisi , Bilimsel Hikaye Kitapları Serisi , Deri Uzay Serisi , Bilim ve Teknik, Meraklı Minik ve Bilim ve Çocuk dergileri hazırlanmakta, basılmakta ve satılmaktadır. Tübitak dergilerine TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları sayfasından erişim mümkündür.

1 – Meraklı Minik

Meraklı Minik

Kurumun en sevilen popüler bilim yayınları arasında olan Meraklı Minik Dergisi 4 – 11 yaş arası çocuklara uygun içerikler üretmektedir. İçeriğinde bilim, teknoloji ve el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler bulundururken, aylık yayınlanmaktadır.

2 – Bilim ve Teknik

Bilim ve Teknik

Bilim ve Teknik Dergisi 9 – 15 yaş arası çocukların ilgi ile takip ettiği, önemli bilim yayınları arasındadır. Lise çağına kadar öğrenim gören her çocuk ilgisi ve bilgisi dahilinde Bilim ve Teknik Dergisi içerisinden kendisine uygun içerik bulacaktır. Hatta dergi öyle akıcı ve ilgi çekici hazırlanmaktadır ki yetişkinler de çocukları ile birlikte okuma alışkanlığı edinmiştir.

3 – Bilim ve Çocuk

Bilim ve Çocuk

Yine lise dengi döneme kadar ilgi ile takip edilen Bilim ve Çocuk Dergisi ailelerin en çok tercih ettiği yayınların başında geliyor. Bu yayın içerisinde bilimsel etkinlikler, teknoloji içerikleri ve öğretici metinler yer alıyor. Bilimin renkli dünyasını bu 3 dergi ile keşfeden çocuklar geleceğin bilim adamlarını hazırlamaktadır.

Ayrıca online olarak yayınlanan Genç Bilim Dergisi Lise dengi öğrencilerin kendi katkıları ve emekleri ile hazırlanan, onların da yazılarına yer verilen içeriklerden oluşmaktadır.

Türkiye Bilim Teknik Kurulu’nun da sıkı bir şekilde takip ettiği Tübitak yayın çalışmaları büyük bir hızla ve düzenle ilerlemektedir. Tübitak popüler yayınları ülkemizde çok önemli bir misyona sahiptir ; çocukları ve gençleri bilime özendirmek ve ilgi alanlarını keşfederek geleceğin bilim adamlarını ortaya çıkarmak.

TÜBİTAK Projeleri Nedir? Tübitak Proje Kodları Tek Liste 

TÜBİTAK Projeleri Nedir? Tübitak Proje Kodları Tek Liste 

Her yıl binlerce TÜBİTAK projesi ve İŞKUR-TÜBİTAK ortaklığındaki hayata geçirilen yüzlerce ARGE çalışması ile binlerce kişiye istihdam sağlanırken; aynı zamanda ulusal bilim çalışmaları her gün bir adım daha ileri gitmektedir. Bu kapsamda çok sayıda TÜBİTAK Projesi tanımlanmıştır. Aşağıda TÜBİTAK Projeleri , TÜBİTAK proje kodları ve proje üst limitleri  bulunmaktadır:

 • 1001 ARDEB ( Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ) ( Üst limit : 720bin )
 • 1002 ARDEB ( Hızlı Destek Programı ) ( Üst limit : 45bin TL )
 • 1003 ARDEB ( Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-Küçük Ölçekli Projeler ) ( Üst limit : 750bin TL)
 • 1003 ARDEB ( Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-Orta Ölçekli Projeler ) ( Üst limit : 750bin 1 TL-1.500.000 TL)
 • 1003 ARDEB ( Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-Büyük Ölçekli Projeler ) ( Üst limit : 1.500.001 – 3.750.000 TL)
 • 1004 ARDEB ( Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı )
 • 1005 ARDEB ( Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ) ( Üst limit : 300bin TL)
 • 1007 ARDEB ( Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı )
 • 1071 ARDEB ( Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı )
 • 3501 ARDEB ( Kariyer Geliştirme Programı ) ( Üst limit : 360bin TL )
 • 22020 BİDEB ( Bilim Olimpiyatları Programı )
 • 2204-A BİDEB ( Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ) ( Birincilik Ödülü : 4.500 TL)
 • 2204- B BİDEB ( Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması) ( Birincilik Ödülü : 3000 TL)2205 BİDEB ( Lisans Burs Programı )
 • 2209-A BİDEB ( Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı ) ( Üst limit : 4bin TL )
 • 2209-B BİDEB ( Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destek Programı ) ( Üst limit : 5bin TL )
 • 2210-A BİDEB ( Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ) ( Tam Burs : 1700 TL ; Kısmi Burs : 550 TL)
 • 2210-B BİDEB ( Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı ) ( Tam Burs : 2500 TL ; Kısmi Burs : 700 TL )
 • 2210-C BİDEB ( Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı ) ( Tam Burs : 2100 ; Kısmi Burs : 600 TL )
 • 2210-D BİDEB ( Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı ) ( Tam Burs : 2100 ; Kısmi Burs : 600 TL )
 • 2210-E BİDEB ( Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ) ( Tam Burs : 1700 TL ; Kısmi Burs : 550 TL)
 • 2211-A BİDEB ( Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı ) ( Tam Burs : 2800 TL ; Kısmi Burs : 650 TL)
 • 2211-B BİDEB (Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Doktora Burs Programı ) ( Tam Burs : 2800 TL ; Kısmi Burs : 650 TL)
 • 2211-C BİDEB ( Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı ) ( Tam Burs : 3000 TL ; Kısmi Burs : 800 TL)
 • 2211-E BİDEB ( Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı ) ( Tam Burs : 2800 TL ; Kısmi Burs : 650 TL)
 • 2213-A BİDEB (Yurtdışı Doktora Burs Programı ) ( 2 Yıllık 120Bin USD)
 • 2213-B BİDEB ( Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı ) ( En Yüksek 1700 Euro / 1900 USD)
 • 2214-A BİDEB ( Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ) ( Üst limit : 1500 Avro (Avrupa Ülkeleri ) – Üst limit : 1800 USD ( diğer ülkeler ) )
 • 2216 BİDEB ( Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ) ( Aylık : 4.500 TL Seyahat Gideri : 2250 TL )
 • 2218 BİDEB ( Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ) ( Tam Burs : 4500 TL; Kısmi Burs : 1250 TL )
 • 2219 BİDEB ( Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ) ( Üst limit : 2500 DOLAR / 2100 AVRO )
 • 2221 BİDEB ( Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı )
 • 2223-B BİDEB ( Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği ) ( Etkinlik Başı Üst Limit : 30bin TL)
 • 2223-C BİDEB ( Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği ) ( Etkinlik Başı Üst Limit : 200bin TL)
 • 2223-D BİDEB ( İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği) ( Etkinlik Başı Üst Limit : 50bin TL)
 • 2224-A BİDEB ( Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Desteği Programı ) Etkinlik Başı Üst Limit : 1800 USD )
 • 2224-B BİDEB ( Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı) ( Tek Seferlik : 1000 TL )
 • 2224-C BİDEB Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı)
 • 2232 BİDEB ( Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ) ( Üst limit : 720bin TL )
 • 2236 BİDEB ( Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı ) ( Üst limit : 5850 Euro )
 • 2237-A BİDEB ( Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ) ( Etkinlik Başı : 50bin TL )
 • 2237-B BİDEB ( Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ) ( Etkinlik Başı : 50bin TL )
 • 2242 BİDEB ( Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları ) ( Birincilik Ödülü : 20bin TL )
 • 2244 BİDEB ( Sanayi Doktora Programı ) ( Aylık 4500 TL)
 • 2247-B BİDEB ( 2247/B Avrupa Araştırma Konseyi ( ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği ) ( A Puanlı Proje : 1milyon TL – B Puanlı Proje : 500bin TL )
 • 2248 BİDEB ( Mentorluk Desteği Programı )
 • 4003 BİTO ( Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı ) ( En Fazla 72 Ay )
 • 4004 BİTO ( Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ) ( Üst Limit : 120bin TL )
 • 4005 BİTO ( 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ) ( Üst Limit : 120bin TL )
 • 4006 BİTO ( 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ) ( Üst Limit : 7bin TL )
 • 4007 BİTO ( 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ) ( Üst Limit : 100bin TL )
 • 5000 BİTO ( Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı )
 • BİTO Bilim Söyleşileri (Konuşmacı) ( 500 – 900 TL)
 • BİTO Bilim Söyleşileri (Okul) ( Destek Yoktur )
 • BİTO Efficiency Challenge ( Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ) ( Üst Limit : 35bin TL )
 • BİTO İHA ( İHA İnsansız Hava Araçları Yarışması ) ( Bütçe : 9bin TL )1501 TEYDEB ( Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ) ( Projenin her dönem % 75’i )
 • 1503 TEYDEB ( Proje Pazarları Destekleme Programı ) ( Üst limit : 40bin TL )
 • 1505 TEYDEB ( Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ) ( Üst limit : 1milyon TL )1507 TEYDEB ( KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ) ( Üst limit : 600bin TL )
 • 1509 TEYDEB ( Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı )
 • 1511 TEYDEB ( Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı )
 • 1512 TEYDEB ( TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) ) ( Üst limit : 200bin TL )
 • 1513 TEYDEB ( TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) )
 • 1514 TEYDEB ( TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı ) ( Üst limit : 20milyon TL )
 • 1515 TEYDEB ( TÜBİTAK Öncül ArGe Laboratuvarları Destekleme Programı ) ( Üst limit : 20milyon TL )
 • 1601 TEYDEB ( Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. )
 • 1602 TEYDEB ( TÜBİTAK Patent Destek Programı ) ( Üst limit : 10bin TL )1071 TEYDEB ( Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı ) ( Üst limit : 10milyon TL )
 • 2020 TEYDEB ( Seyahat Desteği ) ( Başvuru başı 1500 Avro )2021 TEYDEB ( ERC Başaraştırmacı Geliştirme Programı ) ( Üst limit : 16bin Avro )
 • 2022 TEYDEB ( MSCA IF Proje Ön Değerlendirme Desteği )
 • 2023 TEYDEB ( Koordinatörlüğü Destekleme Programı ) ( Üst limit : 33bin Avro )
 • 2024 TEYDEB ( Eşik Üstü Ödülü ) ( En fazla 12bin Avro )
 • 2027 TEYDEB ( Başarı Ödülü )
 • 2028 TEYDEB ( Ağlara Üyelik Desteği ) ( Başvuru başı 15bin Avro )
 • 2029 TEYDEB ( Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği ) ( Başvuru başı 1500 Avro )
 • 2030 TEYDEB ( Eureka Seyahat Desteği )

Antalya Bilim Merkezi ve Bilim Festivali Açılış Töreni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir